forside

Velkommen til DRU Jyllandsafdeling.

DRU´s jylladsafdeling er en lokalafdeling under Dansk Racehunde Union.

 

Velkommen til Jyllandsafdelingen.

 

Er du medlem af Dansk Racehunde Union og er bosat i Jylland, er du automatisk medlem af Jyllandsafdelingen.

 

Jyllandsafdelingen afholder udstillinger under DRU 5 gange årligt.

 

 

Kontakt afdelingen:

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden jyllandsafdelingens generalforsamling d. 3 februar 2018 kl. 14.00

Generalforsamlingen afholdes Spurvevej 20, 6940 Lem

 

1) Valg af dirigent, 1-2 referanter og 3 stemmetællere.

2) Bestyrelsens beretning ved formanden.

3) Revideret regnskab ved kasseren.

4) Indkomne forslag fra medlemmerne. (Ingen indkomne forslag)

5) Indkomne forslag fra bestyrelsen. (Ingen indkomne forslag)

 

6) Valg af formand/kasserer.

- Formand: Helle Øllgaard Jensen (Valgt uden modkandidat)

 

7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

- Bestyrelsesmedlem: Allan Laursen (modtager ikke genvalg)

- Bestyrelsesmedlem: Beate Feddersen (modtager ikke genvalg)

- Suppleant: Flemming Nielsen (modtager ikke genvalg)

 

Opstillinger til bestyrelsen, der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:

- Lene Sørensen

- Christina Sørensen

- Jytte Steensgård

- Christel Sejer Clausen

 

8) Valg af revisor/revisorsuppleant.

- Revisor: Mary Øllgaard (Valgt uden modkandidat)

9) Eventuelt

 

DRU´s Jyllandsafdeling

 

Næste udstilling i jyllandsafdelingen er:

 

d. 17 februar 2018

 

Se udstillingskalenderne og tilmeld til udstillingerne på dru.dk